Наличното технологично оборудване позволява в предприятието да се обработват чрез стружкоотнемане детайли от стомана, чугун и други материали както следва:

- ДЕТАЙЛИ ТИП ВАЛОВЕ - (отрязване, пробиване, разпробиване, струговане, фрезоване, шлифоване) с размери до 400 мм (0,01) и до L= 1200 мм (0,1).

- ДЕТАЙЛИ ТИП ШАЙБИ - (отрязване, пробиване, разпробиване, фрезоване) с размери до 1000 мм и до L=200 мм (0,03).

- ПРИЗМА ТИЧНИ И КОРПУСНИ ДЕТАЙЛИ - (пробиване, разстьргване, фрезоване, хонинговане) с размери до LxBxH - 1000х 1000х 1000 мм (0,01).

- ЗЪБООБРАБОТКА - (зъбофрезоване, зъбодълбане, зъбозакръгляне изъбошлифоване) на зъбни колела с еволвентен профил до модул m=4 мм (7-B).

- АВТОМАТНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИ:

- ТЕРМИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛИ - (отгряване, подобряване, закаляване, изкуствено стареене):