ПРОИЗВОДСТВО

Електромагнитни маси с импулсно управление

 

Магнитни маси с импулсно упрвавление

Магнитните маси с импулсно управление са предназначениза бързо закрепване на детайли от феромагнитни материали. Намират приложение за вграждане в плоско - шлифовални и пробивно - фрезови машини. Главната особенност на тези маси е, че захващането и освобождаването на детайла става чрез подаване на електрически импулс (~1s), като след захващането за задържане на детайла не е необходимо електрическо захранване. Тази им особенност води до икономия на електроенергия и способства за отстраняване на топлинните деформации характерни за конвенционалните типове магнитни маси. При внезапно спиране на електрозахранването детайлите остават надеждно закрепени върху работната повърхност.

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ   ММ 200 / 630
РАБОТНА ДЪЛЖИНА НА МАСАТА (А) mm 630
ГАБАРИТНА ДЪЛЖИНА НА МАСАТА (L) mm 656
ШИРОЧИНА НА МАСАТА (B) mm 200
ВИСОЧИНА НА МАСАТА (Н) mm 110
ТЕГЛО kg 80
ОТНОСИТЕЛНА СИЛА НА ПРИТЕГЛЯНЕ daN / cm2 5
ОСТАТЪЧНА ОТНОСИТЕЛНА СИЛА НА ОТЛЕПЯНЕ daN / cm2 0,05
ЗАХРАНВАЩО НАПРЕЖЕНИЕ V / V / Hz 220 / 380 / 50
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА МАСАТА IP IP55
СТЕПЕН НА ЗАЩИТА НА ЗАХРАНВАЩОТО УСТРОЙСТВО IP IP54
МАКСИМАЛЕН ТОК A 8
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЗАХРАНВАЩИЯ ИМПУЛС sec. 1