ПРОИЗВОДСТВО

Окомплектовка за металообрабтоващи машини

 

Еднотръбна импулсна дозаторна система за централизирано смазване

Еднотръбната импулсна система за централизирано смазване "Клептуза" се използва за подаване на дозирано количество смазочна течност към точките на смазване на машини, апарати и съоръжения, осигурявайки дълга и надеждна експлоатация. Системата предоставя възможност за произволно разполагане на дозаторите, автоматизация на процеса и възможности за измерване. Благодарение на своята гъвкавост в изграждането "Клептуза" позволява свързване на достатъчно разклонени точки за смазване. Преносната среда може да бъде изградена от твърди и гъвкави маслопроводи, като в съединяванията не се използват каучукови уплътнения. Широката гама от прави, ълови, холендрови, междинни и съставни съединения за през стени, прави и ъглови накрайници, тройници, нипели и уплътнителни пръстени дава възможностзацялостноизгражданенасистемата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТИ
1. Смазочна станция
2. Главни тръбопроводи
3. Дозатори
4. Разклонителни блокове
5. Смазочни тръбопроводи
6. Смазочни точки
7. Реле за налягане
8. Управляващо устройство

 

Ножодържачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение А В С D E F G H I
H 85 85 17.5 27 14 14 10 13 56 8
H 124 124 21 38 40 18 12 16 76 8
H 144 144 25 42 40 23 14 18 88 8
H 154 154 30 42 40 27 14 18 93 8
H 174 174 28 48 40 25 14 18 98 12

 

 

 

 

 

 

Планшайби без челюсти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение Размери, mm
А B C D D1 E F Присъединителни шпилки Конус, К Канали, М Канали, N
ПШБ 400 60 18 25 400 80 12 30 М16 - 4 броя № 8 4 4
ПШБ 800 120 28 48 800 120 20 46 М20 - 6 броя № 15 4 4
ПШБ 960 135 22 33 960 185 16 37 М20 - 6 броя № 11 8 8
ПШБ 1000 95 22 33 1000 160 16 37 М24 - 6 броя № 15 6 6

 

 

 

 

 

 

Планшайби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение Размери, mm
А B C D D1 E F G H I J L P Q R Двигателна резба Конус, К Канал, М Канал, N
PS 250 75 14 23 250 65 9 36 28 36.5 28 6 10 11 31 23 Tr28x5LH № 5 0 4
PS 400 85 14 23 400 70 9 45 36 46 36 6 12 12 35 23 Tr36x6LH № 6 0 4
PS 500 85 18 27 500 100 12 45 36 46 36 6 12 10 35 30 Tr36x6LH № 8 8 4
PS 610 100 18 27 500 100 12 45 36 46 36 6 12 12 35 30 Tr36x6LH № 11 8 4
PS 760 120 22 33 760 115 16 58 38 59 38 6 16 10 38 37 Tr38x5LH № 11 8 4
PS 1000 170 28 48 1000 90 20 58 38 59 38 6 16 10 38 48 Tr38x5LH № 15 8 4

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинозатегателни патронници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение Сила  на затягане, N Обороти, min-1 D D1 D2 L L1 l1 l2 M d h
КПТ 200 4500 max 3000 200 180 133.4 145 90 7 49 20 12 7