ПРОИЗВОДСТВО

Окомплектовка за металообрабтоващи машини

 

Еднотръбна импулсна дозаторна система за централизирано смазване

Еднотръбната импулсна система за централизирано смазване "Клептуза" се използва за подаване на дозирано количество смазочна течност към точките на смазване на машини, апарати и съоръжения, осигурявайки дълга и надеждна експлоатация. Системата предоставя възможност за произволно разполагане на дозаторите, автоматизация на процеса и възможности за измерване. Благодарение на своята гъвкавост в изграждането "Клептуза" позволява свързване на достатъчно разклонени точки за смазване. Преносната среда може да бъде изградена от твърди и гъвкави маслопроводи, като в съединяванията не се използват каучукови уплътнения. Широката гама от прави, ълови, холендрови, междинни и съставни съединения за през стени, прави и ъглови накрайници, тройници, нипели и уплътнителни пръстени дава възможностзацялостноизгражданенасистемата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПОНЕНТИ

1. Смазочна станция

2. Главни тръбопроводи

3. Дозатори

4. Разклонителни блокове

5. Смазочни тръбопроводи

6. Смазочни точки

7. Реле за налягане

8. Управляващо устройство

 

Ножодържачи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение

А

В

С

D

E

F

G

H

I

H 85

85

17.5

27

14

14

10

13

56

8

H 124

124

21

38

40

18

12

16

76

8

H 144

144

25

42

40

23

14

18

88

8

H 154

154

30

42

40

27

14

18

93

8

H 174

174

28

48

40

25

14

18

98

12

 

 

 

 

 

 

Планшайби без челюсти

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение

Размери, mm

А

B

C

D

D1

E

F

Присъединителни шпилки

Конус, К

Канали, М

Канали, N

ПШБ 400

60

18

25

400

80

12

30

М16 - 4 броя

№ 8

4

4

ПШБ 800

120

28

48

800

120

20

46

М20 - 6 броя

№ 15

4

4

ПШБ 960

135

22

33

960

185

16

37

М20 - 6 броя

№ 11

8

8

ПШБ 1000

95

22

33

1000

160

16

37

М24 - 6 броя

№ 15

6

6

 

 

 

 

 

 

Планшайби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение

Размери, mm

А

B

C

D

D1

E

F

G

H

I

J

L

P

Q

R

Двигателна резба

Конус, К

Канал, М

Канал, N

PS 250

75

14

23

250

65

9

36

28

36.5

28

6

10

11

31

23

Tr28x5LH

№ 5

0

4

PS 400

85

14

23

400

70

9

45

36

46

36

6

12

12

35

23

Tr36x6LH

№ 6

0

4

PS 500

85

18

27

500

100

12

45

36

46

36

6

12

10

35

30

Tr36x6LH

№ 8

8

4

PS 610

100

18

27

610

100

12

45

36

46

36

6

12

12

35

30

Tr36x6LH

№ 11

8

4

PS 760

120

22

33

760

115

16

58

38

59

38

6

16

10

38

37

Tr38x5LH

№ 11

8

4

PS 1000

170

28

48

1000

90

20

58

38

59

38

6

16

10

38

48

Tr38x5LH

№ 15

8

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Клинозатегателни патронници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Означение

Сила  на затягане, N

Обороти, min-1

D

D1

D2

L

L1

l1

l2

M

d

h

КПТ 200

4500

max 3000

200

180

133.4

145

90

7

49

20

12

7